จานบุกเบิก 22 นิ้ว ตราแพะ หนา 4 มม. โค้งมาตรฐาน คมใน