จานบุกเบิก 24 นิ้ว ตราแพะ หนา 4.5 มม. บัวใหญ่ โค้งมาตรฐาน คมใน