จานบุกเบิก 24 นิ้ว ตราแพะ หนา 4.5 มม. บัวกลาง โค้งมาตรฐาน คมใน