จานบุกเบิก 24 นิ้ว ตราแพะ หนา 4.5 มม. บัวเล็ก โค้งมาตรฐาน คมใน