ใบมีดจอบหมุน ข้างขวา ระยะรู 44มิล หนา 6มิล สำหรับจอบหมุนคูโบต้า