ใบมีดจอบหมุน ข้างขวา ระยะรู 44มิล หนา 7มิล สำหรับจอบหมุนคูโบต้า